OTAZU (OTZ B.V.), gevestigd aan Energiestraat 47A, 14115 AS, Naarden, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.rodrigootazu.com
OTZ B.V.
Energiestraat 47A
1411 AS, Naarden
The Netherlands
+31 20 240 10 52 

Administration is de Functionaris Gegevensbescherming van OTZ B.V. 

Hij/zij is te bereiken via customercare@rodrigootazu.com 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
OTAZU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
 • Internetbrowser en apparaat type  
 • Als u Persoonsgegevens van een andere persoon geeft, zorg dan dat u het recht hebt om die gegevens met ons te delen. 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via customercare@rodrigootazu.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

  

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

OTAZU gebruikt Persoonsgegevens voornamelijk om zaken met u te doen volgens en/of in verband met onze contractuele relatie. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

 • Reageren op uw verzoeken, zoals een vraag beantwoorden over onze producten, u helpen een winkel bij u in de buurt te vinden, uw bestelling leveren, uw betalingsmethode verwerken en/of u klantenservice verlenen; 
 • U informatie sturen over de Website, wijzigingen in onze voorwaarden en beleid en/of andere administratieve informatie; 
 • U informeren over producten, programma’s, diensten en aanbiedingen waarvan we denken dat die interessant voor u zijn (als u ons daar toestemming voor hebt gegeven); 
 • U e-mail laten versturen aan anderen door onze “stuur aan een vriend(in)”-functie; 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 
 • U mee laten doen aan acties, wedstrijden en vergelijkbare promotieacties en die activiteiten beheren. Voor sommige van deze activiteiten gelden nog aanvullende voorwaarden, waarin aanvullende informatie kan staan over hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken; 
 • Persoonlijk op maat gemaakte content voor u maken op onze website en u persoonlijke op maat gemaakte aanbiedingen doen; 
 • OTAZU analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren; 
 • OTAZU verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

OTAZU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

  

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

OTZ B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 7 jaar. 

 

THIRD-PARTYWEBSITES 

Dit privacy beleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie en andere handelwijzen van derde partijen, tenzij we hen de Persoonsgegevens leveren die u ons hebt gegeven. Dat er een link op de website staat, betekent niet dat wij of aan ons verbonden bedrijven die website onderschrijven. In sommige gevallen kan het zijn dat we u gebruik laten maken van betaaldiensten van derden om betalingen te doen. Als u een betaling wilt doen via een betaaldienst, wordt u doorgestuurd naar een webpagina die wordt gehost door de betaaldienst en niet door ons. Alle informatie die u via een betaaldienstpagina verstuurt, is onderworpen aan het privacy beleid van die betaaldienst en niet aan dit privacy beleid. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door betaaldiensten van informatie die op een betaaldienstpagina wordt verzameld. Als u betaalt met een betaalkaart die is afgegeven door een bank buiten de Europese Unie kunnen uw betalingsgegevens ook worden verzonden naar dat land om de verwerking van uw betaling mogelijk te maken. Door uw betaalkaartgegevens in te vullen gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw betalingsgegevens kunnen worden verzonden naar een niet-EU-land. 

OTAZU deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OTAZU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt OTZ B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

 

CATEGORIE 

NAAM 

DOEL  

WELKE GEGEVENS 

Verzendpartner 

Sendcloud 

Versturen van uw bestelling 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

Verzendpartner 

Selectcourier 

Versturen van uw bestelling 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

Onderhoud 

Usability-Laboratory 

Website onderhoud 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

Administratie 

Exacy online 

Administratie 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

Betalingen 

Buckaroo 

Betalingen faciliteren 

 • Voor-en achternaam 

Analytics 

Google Analytics 

Analyseren van gegevens 

 • IP-adres 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende verschillende websites

heen (bvb omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk 

Internetbrowser en apparaat type.  

 

 

 

 

 

  

WAARDEBONNEN VAN SOVENDUS GMBH: 

Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG). Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/ 

 

COOKIES 

OTAZU gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OTAZU gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

GEVOELIGE INFORMATIE 

Stuur geen gevoelige persoonlijke informatie (zoals Burgerservicenummers, informatie over etnische afkomst (zoals foto’s), politieke meningen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, crimineel verleden of vakbondslidmaatschap) naar ons of maak die niet bekend op of via onze website. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OTAZU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar customercare@rodrigootazu.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OTAZU wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

  

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

OTAZU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via customercare@rodrigootazu.com 

 

NEEM CONTACT MET ONS OP 

Als u vragen heft ten aanzien van ons privacy beleid neem contact met ons op. 

Het Privacybeleid wordt regelmatig herzien, laatste update April 2018.